Penetrace podkladu

Penetrace podkladu | © Lasselsberger GmbH

Penetrace podkladu

Podklad očistěte, zbavte nesoudržných částí a napenetrujte Cemix 2614.

Nanesení lepicího tmelu

Nanesení lepicího tmelu | © Lasselsberger GmbH

Nanesení lepicího tmelu

Lamely lepte celoplošně pomocí Cemix 2220. Nejprve naneste kontaktní tenkou vrstvu na lamelu. Následně naneste zubovým hladítkem lepidlo v rovnoměrné vrstvě po celé ploše lamely.

Lepení lamel na strop

Lepení lamel na strop | © Lasselsberger GmbH

Lepení lamel na strop

Lamely lepte na požadovanou vazbu. K přitlačení lamel používejte hladítko nebo jinou roznášecí plochu, aby nedošlo k poškození povrchu.

Konečná úprava

Konečná úprava | © Lasselsberger GmbH

Konečná úprava

Plochu následně můžete opatřit jednou vrstvou fasádního nátěru Cemix 2801.

Zateplení stropu s požární odolností a zvýšení akustických vlastností

Zateplení stropu s požární odolností a zvýšení akustických vlastností | © Lasselsberger GmbH