Očištění podlahy

Očištění podlahy

Očištění podlahy

Nesoudržné části odstraňte a podlahu vysajte.

Aplikace dilatační pásky

Aplikace dilatační pásky | © Lasselsberger GmbH

Aplikace dilatační pásky

Na stěnu po obvodu nalepte obvodovou dilatační pásku Cemix 5903. Zamezí přenosu hluku a sníží riziko prasklin. Utěsněte veškeré prasklinky například akrylátovým tmelem. Obzvlášť utěsněte průchody topení – stoupačky. Tím zamezíte vtečení stěrky do sousedících prostor.

Penetrace podkladu

Penetrace podkladu | © Lasselsberger GmbH

Penetrace podkladu

Napenetrujte podlahu Cemix 5400. V případě hodně savé podlahy aplikujte dva nátěry.

Aplikace samonivelační stěrky

Aplikace samonivelační stěrky | © Lasselsberger GmbH

Aplikace samonivelační stěrky

Rozmíchejte samonivelační stěrku Cemix 5510 s daným množstvím vody 5-5,5 l/25 kg a důkladně promíchejte. Lijte na podlahu od nejvzdálenějšího místa od vstupu do místnosti.

Rozprostření samonivelační stěrky

Rozprostření samonivelační stěrky | © Lasselsberger GmbH

Rozprostření samonivelační stěrky

Samonivelační stěrku Cemix 5510 rozprostřete hladítkem nebo podlahářskou raklí.

Odvzdušnění samonivelační stěrky

Odvzdušnění samonivelační stěrky | © Lasselsberger GmbH

Odvzdušnění samonivelační stěrky

Samonivelační stěrku Cemix 5510 odvzdušněte jehlovým válečkem. Tím docílíte lepšího výsledného povrchu a rovinatosti.
Stěrka je po 6-8 hod. pochozí.

Následný tutoriál:

Vyrovnání podlahy

Vyrovnání podlahy | © Lasselsberger GmbH