Čistenie múru

Čistenie múru | © Lasselsberger GmbH

Čistenie múru

Kefou očistite murivo od prachu, drobiacich sa častí, apod.

Príprava podkladu

Príprava podkladu | © Lasselsberger GmbH

Príprava podkladu

Murivo navlhčite vodou tak, aby bolo matne vlhké.

Oprava múru

Oprava múru | © Lasselsberger GmbH

Oprava múru

V prípade hlbokých škár v murive alebo rôznych priehlbín opravte stenu maltou Cemix 2758.

Aplikácia prednástreku

Aplikácia prednástreku

Aplikácia prednástreku

Po vyzretí vysprávok znovu murivo navlhčite vodou. Aplikujte vápenný prednástrek materiálom Cemix 2750. Tento postrek nechajte aspoň 4 dni vyzrieť.

Omietanie

Omietanie | © Lasselsberger GmbH

Omietanie

Vyzretý prednástrek dôkladne zvlhčite. Maltu Cemix 2752 nanášajte na stenu murárskou lyžicou v odporúčaných hrúbkach.

Aplikácia štukovej omietky

Aplikácia štukovej omietky | © Lasselsberger GmbH

Aplikácia štukovej omietky

Po vyschnutí predošlej vrstvy podklad opäť navlhčite. Naneste finálnu štukovú omietku Cemix 2753 alebo 2754 podľa požadovanej zrnitosti.

Vyhladenie omietky

Vyhladenie omietky | © Lasselsberger GmbH

Vyhladenie omietky

Zavädnutý povrch omietky vyhlaďte krúživými pohybmi napríklad filcovým hladítkom za súčasného kropenia vodou. Pred následnou výmaľbou nechajte štuk dostatočne vyzrieť. Finálny náter aplikujte najskôr za 5 dní.

Konečná úprava

Konečná úprava | © Lasselsberger GmbH

Konečná úprava

Pred aplikáciou náteru podklad znovu navlhčite. Prvý náter preveďte Cemix 4811 zriedeným malým množstvom vody. Po zaschnutí prvého náteru preveďte druhú vrstvu už neriedenou farbou Cemix 4811.

Omietanie starých stavieb

Omietanie starých stavieb | © Lasselsberger GmbH