Čištění zdi

Čištění zdi | © Lasselsberger GmbH

Čištění zdi

Kartáčem očistěte zdivo od prachu, drolících se částí, apod.

Oprava zdi

Oprava zdi | © Lasselsberger GmbH

Oprava zdi

V případě hlubokých spár ve zdivu nebo různých prohlubní opravte zeď Cemix 5286. Nechte tyto vysprávky vyzrát.

Provedení hydroizolační vrstvy

Provedení hydroizolační vrstvy | © Lasselsberger GmbH

Provedení hydroizolační vrstvy

Po vyschnutí podklad napenetrujte Cemix 2614 a aplikujte první vrstvu asfaltové hydroizolační stěrky Cemix 1930.

Vložení výztuhy

Vložení výztuhy | © Lasselsberger GmbH

Vložení výztuhy

Následně do čerstvé asfaltové hydroizolační stěrky Cemix 1930 vložte výztužnou tkaninu Cemix 2412 a zahlaďte ji.

Nanesení druhé vrstvy hydroizolace

Nanesení druhé vrstvy hydroizolace | © Lasselsberger GmbH

Nanesení druhé vrstvy hydroizolace

Po zavadnutí první vrstvy s výztužnou tkaninou nastěrkujte druhou vrstvu Cemix 1930. Celková tloušťka obou vrstev musí být minimálně 3 mm po vyschnutí. Stěrku nechte vyschnout (vyzrát).

Lepení izolantu

Lepení izolantu | © Lasselsberger GmbH

Lepení izolantu

Nastěrkujte izolační desku (např. soklový EPS, perimetr) v celé ploše zubovým hladítkem stěrkou Cemix 1930. Poté ji přilepte na požadované místo.

Aplikace lepicí stěrky

Aplikace lepicí stěrky | © Lasselsberger GmbH

Aplikace lepicí stěrky

Na izolant nastěrkujte první vrstvu výztužné vrstvy materiálu Cemix 2230. Následně do něj vložte výztužnou síťovinu Cemix 2412. Po zatuhnutí nastěrkujte druhou výztužnou vrstvu materiálu Cemix 2230. Nechte vyzrát před další aplikací.

Hydroizolace ostřikované oblasti

Hydroizolace ostřikované oblasti | © Lasselsberger GmbH

Hydroizolace ostřikované oblasti

Celoplošně aplikujte hydroizolační stěrku Cemix 1940 do ostřikované oblasti, tzn. 300 mm nad chodník nebo terén.

Penetrace

Penetrace | © Lasselsberger GmbH

Penetrace

Po vytvrzení stěrky celoplošně napenetrujte povrch výrobkem Cemix 2620.

Konečná úprava

Konečná úprava | © Lasselsberger GmbH

Konečná úprava

Naneste finální designovou omítku pro soklové části Cemix 2794 nebo Cemix 2790.

NÁVAZNÝ TUTORIÁL - 9210 (požádáno o vytvoření odkazu)

Zateplení a izolace soklů - spodní stavba

Zateplení a izolace soklů - spodní stavba