Čištění zdi

Čištění zdi | © Lasselsberger GmbH

Čištění zdi

Kartáčem očistěte zdivo od prachu, drolících se částí, apod.

Příprava podkladu

Příprava podkladu | © Lasselsberger GmbH

Příprava podkladu

Zdivo navlhčete vodou tak, aby bylo matně vlhké.

Oprava zdi

Oprava zdi | © Lasselsberger GmbH

Oprava zdi

V případě hlubokých spár ve zdivu nebo různých prohlubní opravte zeď maltou Cemix 2758.

Aplikace postřiku

Aplikace postřiku | © Lasselsberger GmbH

Aplikace postřiku

Po vyzrání vysprávek znovu zdivo navlhčete vodou. Aplikujte vápenný postřik Cemix 2750. Tento postřik nechte alespoň 4 dny vyzrát.

Omítání

Omítání | © Lasselsberger GmbH

Omítání

Vyzrálý postřik důkladně zvlhčete. Maltu Cemix 2752 nanášejte na stěnu zednickou lžící, nebo strojově v doporučených tloušťkách.

Aplikace štukové omítky

Aplikace štukové omítky | © Lasselsberger GmbH

Aplikace štukové omítky

Po vyzrání předešlé vrstvy (28 dní) podklad opět navlhčete. Naneste finální štukovou omítku Cemix 2753 dle požadované zrnitosti.

Vyhlazení omítky

Vyhlazení omítky | © Lasselsberger GmbH

Vyhlazení omítky

Zavadlý povrch omítky vyhlaďte krouživými pohyby například filcovým hladítkem za současného skrápění vodou. Před následnou výmalbou nechte štuk dostatečně vyzrát. Finální nátěr aplikujte nejdříve za 5 dnů.

Konečná úprava povrchu

Konečná úprava povrchu | © Lasselsberger GmbH

Konečná úprava povrchu

Podklad napenetrujte Cemix 4811 zředěným 1:1 vodou. Následně aplikujte dvě vrstvy neředěného nátěru Cemix 4811.

Omítání starých staveb

Omítání starých staveb | © Lasselsberger GmbH