Příprava podkladu

Příprava podkladu

Příprava podkladu

Podklad očistěte a odstraňte nesoudržné části. V případě potřeby vyrovnejte a vytvořte potřebný spád opravnou maltou Cemix 1650.

Hydroizolace – parozábrana

Hydroizolace – parozábrana | © Lasselsberger GmbH

Hydroizolace – parozábrana

Podklad napenetrujte Cemix 2614. Po zaschnutí penetrace aplikujte hydroizolační stěrku Cemix 1930. Stěrku naneste postupně ve dvou vrstvách. V místě přechodu podlahy na stěnu vtlačte do 1. vrstvy stěrky pružnou pásku Cemix 8100.

Tepelná izolace a obvodový pásek

Tepelná izolace a obvodový pásek | © Lasselsberger GmbH

Tepelná izolace a obvodový pásek

Po obvodu napojení na stěnu aplikujte dilatační pásku Cemix 5901. Na hlavní hydroizolační vrstvu položte tepelný izolant EPS 100 (podlahový) v požadované tloušťce. Na tepelný izolant následně položte separační vrstvu z PE fólie.

Betonování

Betonování | © Lasselsberger GmbH

Betonování

Naneste cementový potěr Cemix 5280. Vytvořte nejprve vodicí plochu, do které srovnáváte podlahu terasy a zahlaďte. Aplikační tloušťka musí být minimálně 45 mm.

Penetrace

Penetrace

Penetrace

Odstraňte nesoudržné části a podklad vysajte. Napenetrujte penetrací Cemix 2614.

Aplikace hydroizolační stěrky

Aplikace hydroizolační stěrky

Aplikace hydroizolační stěrky

1. vrstva
Nejprve naneste hydroizolační stěrku Cemix 8120 v místě aplikace pružné pásky. Vmáčkněte pružnou pásku Cemix 8100 mezi podlahu a stěnu do hydroizolační stěrky. Pak dokončete aplikaci stěrky v celé ploše včetně čela terasy.
2. vrstva
Po zaschnutí první vrstvy (4 hod.) proveďte celoplošné přestěrkování hydroizolační stěrkou Cemix 8120 do kříže s první vrstvou tak, aby byla dodržena minimální tloušťka 2 mm.

Lepení dlažby

Lepení dlažby | © Lasselsberger GmbH

Lepení dlažby

Na podlahu naneste kontaktní vrstvu lepidla Cemix 8260 hladkou stranou hladítka. Aplikujte potřebné množství lepidla a rovnoměrně ho roztáhněte do plochy zubovým hladítkem. Pokládejte dlažbu. V případě potřeby naneste hladítkem lepidlo i na obkladový prvek a usaďte ho. U velkoformátové dlažby aplikujte na rubovou stranu dlažby lepidlo zubovým hladítkem. Případně použijte nivelační systém pro usnadnění pokládání.

Sokl

Sokl

Sokl

Po nalepení podlahy a vytvrdnutí lepidla vložte mezi dlažbu a stěnu separační provazec Cemix 8810. Nalepte sokl na stěnu lepidlem Cemix 8260.

Spárování

Spárování | © Lasselsberger GmbH

Spárování

Plochu před spárováním očistěte. Odstraňte případné zbytky lepidla ve spáře nebo na hranách obkladového prvku a umyjte vodou. Spárovací hmotu RAKO GFDRY aplikujte diagonálně přes spáry a vtlačte do spár. Po zavadnutí spárovací hmoty umyjte plochu pomocí houby a mycí soupravy.

Aplikace pružného tmelu

Aplikace pružného tmelu

Aplikace pružného tmelu

Mezi podlahu a sokl aplikujte pružný tmel RAKO ASI pistolí z kartuše, následně aplikujte rozprašovačem mýdlový roztok a uhlaďte spáru stěrkou. Pružný tmel aplikujte i do spár balkonových tvarovek.

Terasa

Terasa | © Lasselsberger GmbH