Konečná úprava - náter

Konečná úprava - náter | © Lasselsberger GmbH

Konečná úprava - náter

Očistite murivo od prachu, drobiacich sa častí, apod.
Následne murivo navlhčite vodou tak, aby bolo matne vlhké.

Doplnenie škár, výtlkov a nerovností

Doplnenie škár, výtlkov a nerovností | © Lasselsberger GmbH

Doplnenie škár, výtlkov a nerovností

Prípadné nevyplnené škáry alebo rôzne priehlbiny v murive pred omietaním vyplňte tepelne izolačnou maltou Cemix 1370.
Nechajte vysprávky aspoň 14 dní vyzrieť.

Nanesenie postreku

Nanesenie postreku | © Lasselsberger GmbH

Nanesenie postreku

Po vyzretí prípadných vysprávok znovu murivo navlhčite vodou.
Následne aplikujte cementový postrek materiálom Cemix 2000.
Tento postrek nechajte aspoň 3 dni vyzrieť.

Aplikácia tepelnoizolačnej omietky

Aplikácia tepelnoizolačnej omietky | © Lasselsberger GmbH

Aplikácia tepelnoizolačnej omietky

Pred nanášaním znovu postrek zvlhčite.
Potom omietku Cemix 2080 alebo 2070 nanášajte na stenu v odporúčaných hrúbkach.

Vyrovnanie omietky

Vyrovnanie omietky | © Lasselsberger GmbH

Vyrovnanie omietky

Následne omietku zarovnajte do roviny sťahovacou latou.
Potom nechajte omietku vytvrdnúť (6-14 hodín).

Zdrsnenie a otvorenie omietky

Zdrsnenie a otvorenie omietky | © Lasselsberger GmbH

Zdrsnenie a otvorenie omietky

Po vytvrdnutí omietku celoplošne zdrsnite mrežovou škrabkou.
Teraz nechajte omietku vyzrieť minimálne 14 dní pred ďalšou aplikáciou.

Penetrácia

Penetrácia

Pred nanesením omietky podklad opäť navlhčite.
Potom naneste finálnu štukovú omietku Cemix 2711.

Konečná úprava povrchu

Konečná úprava povrchu

Zavädnutý povrch omietky vyhlaďte krúživými pohybmi napríklad filcovým alebo penovým hladítkom za súčasného kropenia vodou.
Finálny náter preveďte najskôr za 5 dní.

Konečná úprava - náter

Konečná úprava - náter

Aplikujte dve vrstvy fasádneho náteru s vláknami Cemix 2810. Prvý náter zrieďte max. 15 % vody. Po zaschnutí prvej vrstvy náteru natrite omietku neriedeným náterom Cemix 2810.

Omietanie tepelnoizolačnou omietkou

Omietanie tepelnoizolačnou omietkou | © Lasselsberger GmbH