Príprava podkladu

Príprava podkladu | © Lasselsberger GmbH

Príprava podkladu

Podklad očistite, zbavte nesúdržných častí a napenetrujte Cemix 2610. Pri vyššej savosti podklad najskôr upravte hĺbkovou penetráciou Cemix 2614. Hladké podklady zdrsnite, prípadne použite kontaktný mostík Cemix 8040. Pre správne štruktúrovanie a finálny vzhľad omietky Cemix 2727 ACTIVCEM vyrovnajte podklad natiahnutím lepiacej stierky Cemix 2230 alebo 2231 v odporúčanej hrúbke 2-3 mm.

Vloženie výstuhy

Vloženie výstuhy | © Lasselsberger GmbH

Vloženie výstuhy

Do nanesenej stierkovej vrstvy Cemix 2230 alebo 2231 vložte výstužnú tkaninu Cemix 2412 alebo 2413, a to vždy s presahom 10 cm. Tým sa zabráni vzniku vlásočnicových trhlín z podkladu. Tkaninu vtlačte do stierkovej vrstvy tak, aby zostala v hornej tretine a bola prekrytá vrstvou stierky v hr. 1 mm.

Vloženie líšt

Vloženie líšt | © Lasselsberger GmbH

Vloženie líšt

V rohoch vložte do stierky Cemix 2230 alebo 2231 rohové lišty s tkaninou. Pri otvoroch odporúčame vložiť diagonálne pruhy tkaniny 200x300 mm.

Penetrácia podkladu

Penetrácia podkladu | © Lasselsberger GmbH

Penetrácia podkladu

Na pripravený vyzretý podklad naneste penetráciu pod pastovité omietky Cemix 2610. Penetráciu je možné vybrať v 9 odporúčaných odtieňoch. V prípade tmavých odtieňov alebo ryhovanej štruktúry voľte penetráciu Cemix 2610 v odtieni finálnej omietky.

Aplikácia omietky

Aplikácia omietky | © Lasselsberger GmbH

Aplikácia omietky

Pred nanesením omietku dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom. Omietku Cemix 2727 natiahnite rovnomerne nerezovým hladítkom. Omietku uhlaďte do roviny na hrúbku zrna. Konzistenciu omietky môžete upraviť pridaním max. 1 % pitnej vody.

Štruktúrovanie omietky

Štruktúrovanie omietky | © Lasselsberger GmbH

Štruktúrovanie omietky

Omietku štruktúrujte plastovým hladítkom. Hladítko priebežne čistite od prebytočného materiálu (šlemu). Štruktúra je daná typom omietky Cemix 2727. Zatieranú omietku štruktúrujte krúživými pohybmi hladidla. Ryhovanú omietku štruktúrujte rovnomernými ťahmi do požadovaného smeru.

Vysoko odolná omietka s vláknami

Vysoko odolná omietka s vláknami | © Lasselsberger GmbH