Konečná úprava

Konečná úprava | © Lasselsberger GmbH

Konečná úprava

Kefou alebo metlou očistite dosky od prachu, drobiacich sa častí, apod.

Penetrácia podkladu

Penetrácia podkladu | © Lasselsberger GmbH

Penetrácia podkladu

Dosky napenetrujte výrobkom Cemix 2613.

Výplň škár

Výplň škár | © Lasselsberger GmbH

Výplň škár

Prípadné hlboké škáry alebo drážky vyrovnajte a vyplňte materiálom Cemix 2231. Nechajte vysprávky dostatočne vyzrieť.

Nanášanie omietky

Nanášanie omietky | © Lasselsberger GmbH

Nanášanie omietky

Na dosky naneste omietku Cemix 2050 do 2/3 budúcej hrúbky.

Vloženie výstuhy

Vloženie výstuhy | © Lasselsberger GmbH

Vloženie výstuhy

Následne vložte výstužnú tkaninu s okami rozmeru 8-10 mm a s presahmi 100 mm.

Doplnenie a dohádzanie omietky

Doplnenie a dohádzanie omietky | © Lasselsberger GmbH

Doplnenie a dohádzanie omietky

Doplňte zvyšnú 1/3 výslednej hrúbky omietky Cemix 2050. V prípade strojnej aplikácie povrch následne dohlaďte.

Porovnanie omietky

Porovnanie omietky | © Lasselsberger GmbH

Porovnanie omietky

Omietku stiahnite do roviny sťahovacou latou. Nechajte omietku zavädnúť.

Vyhladenie omietky

Vyhladenie omietky | © Lasselsberger GmbH

Vyhladenie omietky

Povrch zavädnutej omietky vyhlaďte krúživými pohybmi filcovým hladítkom za súčasného skrápania vodou. Takto upravenú omietku nechajte vyzrieť a to 1 mm hrúbky/1 deň.

© Lasselsberger GmbH

Po vyzretí povrchu postupne aplikujte dve vrstvy silikónového fasádneho náteru s vláknami Cemix 2810. Prvý náter zrieďte 15 % vody. Po zaschnutí prvého náteru preveďte náter už neriedeným Cemix 2810. Po zaschnutí je možné vykonať aj tretí náter týmto neriedeným materiálom.

Omietanie Heraklith

Omietanie Heraklith | © Lasselsberger GmbH