Penetrácia pred náterom

Penetrácia pred náterom | © Lasselsberger GmbH

Penetrácia pred náterom

Podklad očistite od prachu a nečistôt.

Výplň dutín

Výplň dutín | © Lasselsberger GmbH

Výplň dutín

Priehlbiny a drážky po rozvodoch vyplňte omietkou Cemix 4230 a nechajte do druhého dňa vyzrieť.

Penetrácia podkladu

Penetrácia podkladu | © Lasselsberger GmbH

Penetrácia podkladu

Povrch celoplošne napenetrujte Cemix 2613 (zriedeným 1:3 vodou).

Osadenie omietnikov, rohových a ukončovacích líšt

Osadenie omietnikov, rohových a ukončovacích líšt | © Lasselsberger GmbH

Osadenie omietnikov, rohových a ukončovacích líšt

Usaďte omietniky, rohové a ukončovacie lišty do Cemix 4230. Omietniky usaďte vo vzdialenostiach cca 120-140 cm. Následne ich vyrovnajte do roviny.

Aplikácia ľahčenej sadrovej omietky

Aplikácia ľahčenej sadrovej omietky | © Lasselsberger GmbH

Aplikácia ľahčenej sadrovej omietky

Na zaschnutú penetráciu (cca 6 hod.) naneste omietku Cemix 4230 pomocou murárskej lyžice a nerezového hladidla v požadovanej hrúbke. Omietku je možné naniesť aj strojne.

Vyrovnanie omietky

Vyrovnanie omietky | © Lasselsberger GmbH

Vyrovnanie omietky

Povrch omietky zarovnajte latou. Vyberte omietníky a povrch zapravte omietkou rovnako starou (vykonajte cca po 30 minútach – po čiastočnom zatuhnutí). Vyhnete sa tým rozdielnemu tuhnutiu a popraskaniu omietky po omietníkoch.

Príprava pred povrchovou úpravou

Príprava pred povrchovou úpravou | © Lasselsberger GmbH

Príprava pred povrchovou úpravou

Po zatuhnutí omietky povrch zľahka pokropte vodou. Potom povrch krúživými pohybmi filcujte hubovým hladítkom.

Dokončenie povrchovej úpravy

Dokončenie povrchovej úpravy | © Lasselsberger GmbH

Dokončenie povrchovej úpravy

Omietku vyhlaďte gletovacou špachtľou do finálnej hladkosti.

© Lasselsberger GmbH

Vyzretý a vyschnutý povrch celoplošne napenetrujte Cemix 2612.

Konečná úprava náterom

Konečná úprava náterom | © Lasselsberger GmbH

Konečná úprava náterom

Po vyschnutí penetrácie aplikujte dve vrstvy silikátového interiérového náteru Cemix 4801. Prvý náter zrieďte maximálne 5% vody. Po zaschnutí prvého náteru preveďte náter už neriedeným Cemix 4801.

Omietanie pórobetónových blokov – ľahčená sadrová omietka pre interiér

Omietanie pórobetónových blokov – ľahčená sadrová omietka pre interiér | © Lasselsberger GmbH